ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง เปิดทรัพย์รับดวงเศรษฐี

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง เปิดทรัพย์รับดวงเศรษฐี - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
008-7677
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Cathay Pacific (CX)

ไฮไลท์

 • เกาะลันตา • นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกทเอาท์เลท
 • “พิธียืมเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ • วัดแชกงหมิว • โรงงานจิวเวลรี่
 • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • รถรางพีคแทรม • วิคตอเรียพีค
 • เจ้าแม่กวนอิมรีพัสล์เบย์ • วัดหม่านโม • ย่านคอสเวย์ เบย์

แผนการเดินทาง

05.10 น.         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.10 น.         ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ CX700

12.10 น.         เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ

กลางวัน           บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง พาท่านขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงที่อยู่บนยอดเขา Muk Yue บนเกาะลันเตา ชมวิวมุมกว้าง 360 องศาของท้องฟ้า พื้นดิน และท้องทะเล ตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร

นมัสการ พระใหญ่นองปิง หรือ พระใหญ่เทียนถาน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี และด้านล่างประดับด้วยรูปปั้นเทพธิดาทั้ง 6 ที่กำลังถวายดอกไม้ ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรี ตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร เชื่อกันว่า ..ใครได้ไปขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน.. หากสัมฤทธิ์ผลก็มาจุดธูปขอบคุณ ไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่ แค่เดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแล้ว ในบริเวณนี้ยังมี สัตว์เทพเจ้าในตำนานของจีน หงส์ เต่า มังกร และ กิเลน ตามความเชื่อ บางคนก็จะมาอธิฐานขอพรเพื่อให้โชคดี

วิธีการไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ถูกวิธี

 • ขอพรที่จุดประธานพร “จุดรับพรจากองค์พระใหญ่” ณ ลานอธิษฐาน
 • ให้ไปยืนตรงกลางบริเวณฐานวงกลม และจะมีวงกลมเล็กๆ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดขอพรที่ดีที่สุด
 • ยกมือไหว้มองไปหาพระใหญ่ บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน และตั้งจิตอธิษฐานขอพร
 • ขอพรเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และปรบมือ 3 ครั้ง หากมีเสียงสะท้อนกลับมาว่ากันว่าคำขอนั้นจะสมความปรารถนา

อิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชมร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะขนมหวานขึ้นชื่อ “บัวลอยหยินหยาง”  บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกะทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซิตี้เกท เอ้าท์เลท เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **

จากนั้น            พักที่ ICLUB TO KWA WAN / DORSETT TSEUN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            นำทุกท่านเข้าร่วม พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 1 ปี มีครั้งเดียว หากกล่าวถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดกวนอิมฮองฮำ” คงเป็นหนึ่งพิธีที่มีชื่ออยู่ในนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยม เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วันเปิดทรัพย์” นั้นเอง นับจากวันชิวอิกหรือวันตรุษจีนถัดไปอีก 26 วัน ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดี ในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน เพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีนนั่นเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดไหว้ทำพิธี อาทิ ธูป เทียน กระดาษเงิน-ทอง เมื่อใดก็ตามพรที่ขอสัมฤทธิ์ผลแล้ว ให้เดินทางกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมด้วยตัวเอง ..สิ่งสำคัญคือ ห้ามติดสินบนองค์เจ้าแม่กวนอิมเด็ดขาด.. เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงธูปหลังทำพิธีเสร็จเรียบร้อยให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี

การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกวิธี

 • หลังพรที่ขอสัมฤทธิ์ผล ให้กลับไปไหว้ขอบคุณท่านด้วยตัวเอง
 • เตรียมชุดไหว้ทำพิธี และกระดาษเงินกระดาษทอง
 • นำชุดไหว้และกระดาษเงินกระดาษทองไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม เปรียบเหมือนการมอบคืนเงินแก่ท่าน

กลางวัน           บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลลี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้  แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป

วิธีการไหว้ขอพรองค์แชกงที่ถูกวิธี

 • เมื่อได้รับธูปจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้ว อันดับแรกให้ไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” บริเวณลานกลางวัดแชกง เพื่อให้เกิดสิริมงคลขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป โดยหันหน้าออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ นำธูปไปปักที่กระถาง โดยใช้มือซ้ายไปลงไปพร้อมกันทั้ง 3 ดอก
 • เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแชกง ตอนอธิษฐานขอพรให้มองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
 • ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ตั้งจิตอธิฐานแล้วใช้มือหมุนที่กังหัน 3 ครั้ง ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา  ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา ปิดท้ายด้วยการตีกลองที่อยู่ข้างๆ อีก 3 ครั้ง

ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE และเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วย ซึ่งตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายนั้น ยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่าง OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้ าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ และยังมีแบรนด์หรูระดับ HI-END มากมายให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **

จากนั้น            พักที่ ICLUB TO KWA WAN / DORSETT TSEUN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ

จากนั้น            ข้ามฝั่งไปยังเกาะฮ่องกงนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา วิคตอเรียพีค เพื่อเดินทางไปยังจุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง รถรางพีคแทรม จะไต่ขึ้นเขาที่มีความลาดชันที่สุดของฮ่องกง ในระดับความสูง 396 เมตร ซึ่งในระหว่างทางจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น และมุมมองของทิวทัศน์นอกหน้าต่างตลอดเส้นทางขึ้นเขา โดยใช้เวลาในการขึ้นสู่ จุดชมวิว เดอะพีค เพียง 7 นาทีเท่านั้น ตั้งอยู่ด้านบนของยอดเขาวิคตอเรียพีค ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกง เป็นจุดที่ชมความงามของเมืองจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมาก จุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้ สามารถจะมองเห็นวิวเมืองด้านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีกด้วย

นำท่านสู่ หาดทรายรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี นำท่านสักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ โดยเฉพาะที่วัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีคำร่ำลือมาตั้งแต่อดีตว่า ..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ.. ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม เป็นองค์ที่สอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอพรโชคลาภจาก เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก พระสังกัจจายน์ หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย

ข้ามสะพานต่ออายุ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้น 3 ปี ถ้าข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี สำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ เทพเจ้าแห่งความรัก ให้เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำ พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

ขอพรเทพฝั่งบุ๋นที่ วัดหม่านโม อีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่ในฮ่องกง ถูกสร้างบริเวณถนนฮอลิวูดย่านชิงวัน โดยจุดประสงค์ของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าสององค์คือ เทพเจ้าหม่าน และ เทพเจ้าโม๋ ภายในวัดสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลช และถ่ายรูปรบกวนคนที่มาไหว้พระ ด้านในวัดมีพื้นที่ไม่มากคลุ้งด้วยกลิ่น และควันธูปของคนที่มาทำบุญ ธูปของวัดจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นขดคล้ายก้นหอย

กลางวัน          บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น            อิสระช้อปเพลินใน ย่านคอสเวย์เบย์ (CAUSEWAY BAY) ย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนมชื่อดังแห่งเกาะฮ่องกง แน่นขนัดด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ร้านเสื้อผ้าของนักออกแบบอิสระไปจนถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีร้านค้าให้เลือกช้อปมากมาย อาทิ WTC แหล่งรวมแฟชั่นในราคาปานกลางจากนักออกแบบเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ไอส์แลนด์ เบเวอร์ลีย์ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ "ร้านสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก" ในภาษาจีนกวางตุ้ง Fashion Walk แหล่งรวมร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ของนักออกแบบมือใหม่ โซโก้ (คอสเวย์เบย์) ห้างสรรพสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง มีสินค้านานาชาติให้เลือกมากมาย ไฮซานเพลส ละลานตาไปกับสินค้าแฟชั่นและความงามของร้านค้าเกือบ 120 ร้าน ลีการ์เด้น หนึ่งถึงหก แหล่งช้อปปิ้งที่ครอบคลุมที่สุดในคอสเวย์เบย์ ลีเธียเตอร์และเลห์ตัน ศูนย์รวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ต่างประเทศที่ควบคู่ไปกับร้านเด่นร้านดังของแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นและเกาหลี ไทม์สแควร์ ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของย่านนี้มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ครอบคลุมราคาระดับกลางไปจนถึงแฟชั่นหรูหรา

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.25 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CX757

22.35 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
04 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 21,999 บาท 5,000 บาท 22,999 บาท 4 จอง
05 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 22,999 บาท 5,000 บาท 22,999 บาท รอชำระเงิน จอง
06 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 21,999 บาท 5,000 บาท 21,999 บาท 9 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท
รหัส 008-7677 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์...ฮ่องกง เปิดทรัพย์รับดวงเศรษฐี
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย Cathay Pacific (CX)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=4902

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/008-7677.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา