แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Circle of Japan Tokyo(Yokohama)-Kagoshima-Busan-Aomori

จำนวนการเข้าขม 9 ครั้ง
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Circle of Japan Tokyo(Yokohama)-Kagoshima-Busan-Aomori - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
006-7337
วันที่เดินทาง
มิ.ย.67
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง

ไฮไลท์

โยโกฮามะ,ล่องน่านน้ำสากล,คาโกชิม่า,ปูซาน,อากิตะ,อาโอโมริ

แผนการเดินทาง

12.00 น.  เช็คอินที่ท่าเรือ Osanbashi Yokohama Intermational Passenger Terminal

16.00 น.  เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโยโกฮาม่า ท่านสามารถรับประทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักของเรือ จากนั้นสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมบันเทิงต่างๆของเรือได้ตามอัธยาศัย

เช้า,กลางวัน,เย็น  รับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารของเรือ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลาย บนเรือสำราญ

เช้า  รับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารของเรือ

07.00 น.  เรือจอดที่ท่าเรือ คาโกชิม่า เมืองแห่งนี้คือจังหวัดใต้สุดของเกาะคิวชู แม้จะถูกมองว่าเป็นเมืองที่ห่างไกลแต่เมืองแห่งนี้ก็มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่ครั้งโบราณปัจจุบันนี้กลายเป็นเมืองที่พัฒนาความเจริญไปไม่น้อยหน้าเมืองต่างๆของญี่ปุ่น ท่านสามารถเดินเล่นย่านช้อปปิ้งในเมืองย่าน Tenmonkan หรือชมวิวของเกาะSAKURAJIMA โดยท่านสามารถขึ้นรือข้ามฝากไปเที่ยวชมในเกาะแห่งนี้ได้ หรือเที่ยวชม KAGOSHIMA AQUARIUM ตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้า จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง **ท่านที่ต้องการพักผ่อนบนเรือ สามารถรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ได้บนเรือสำราญ**

16.00 น.  เรือออกจากท่าเรือ เมืองคาโกชิม่า

เช้า   **รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**

11.00 น.  เรือจอดที่ท่าเรือ ปูซาน ปูซานเป็นเมืองท่าชื่อดังของประเทศเกาหลี ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมหมู่บ้าน วัฒนธรรมคัมชอน แวะถ่ายรูปคู่กับ Little Price Gamcheon ซึ่งเป็นจุด Check point ชื่อดังของปูซาน หรือเดินเที่ยวที่ตลาดปลาลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ หรือเลือกเดินเล่นที่ย่าน นัมโพดง ซึ่งเป็น Shopping street ชื่อดังของเมืองปูซาน หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้า จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง **ท่านที่ต้องการพักผ่อนบนเรือ สามารถรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ได้บนเรือสำราญ**

20.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมือง ปูซาน

เช้า,กลางวัน,เย็น รับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารของเรือ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลาย บนเรือสำราญ

เช้า   รับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารของเรือ

08.00 น.  เรือจอดที่ท่าเรือเมือง อากิตะ อากิตะ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โทโฮคุ เป้นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา ทะเล และบ่อน้ำพุร้อน และอีกสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมคือหมู่บ้านซามูไร Kakunodate ซึ่งเป็นบ้านจริงๆที่เคยเป็นบ้านของกลุ่มซามูไร นักท่องเที่ยวสามารถชมบ้านซามูไรของแท้ได้จากเขตชุมชนนี้ ท่านสามารถเลือกเที่ยวเองได้แบบอิสระ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้า จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง **ท่านที่ต้องการพักผ่อนบนเรือ สามารถรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ได้บนเรือสำราญ**

18.00 น.  เรือออกจากท่าเรือเมือง ซาไกมินะโตะ

เช้า  **รับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้บนเรือสำราญ**

08.00 น.  เรือจอดที่ท่าเรือ เมืองอาโอโมริ เมืองอาโอโมริ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชูก่อนที่จะข้ามไปยังเกาะฮอกไกโด เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามอันเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเมืองแห่งนี้ อาทิ การล่องเรือในทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี การชื่นชมดอกซากุระบริเวณปราสาทฮิโรซากิอันเป็นจุดชมซากุระชื่อดังของเมือง อีกทั้งเทศกาลโคมไฟในฤดูร้อนอันเป็นเทศกาลขึ้นชื่อของเมืองอาโอโมริ ท่านสามารถเที่ยวเองอิสระไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆได้เต็มที่ หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับทางเรือล่วงหน้าจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่นัดพบและเวลาลงเรือ หากท่านเที่ยวเองอิสระ กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง **ท่านที่ต้องการพักผ่อนบนเรือ สามารถรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ได้บนเรือสำราญ**

18.00 น. เรือออกจากท่าเรือ เมืองอาโอโมริ

 

เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารของเรือ สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเดินทางอันสุดแสนอิสระ และกิจกรรมอันหลากหลาย บนเรือสำราญ

06.30 น.  เรือจอดที่ท่าเรือโยโกฮาม่า ก่อนลงจากเรือ กรุณาตรวจสัมภาระและสิ่งของของท่านให้เรียบร้อย

แผนที่

เงื่อนไข

 • ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ (ห้องคู่)
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ไม่รวมห้องอาหารพิเศษ)
 • กิจกรรมและการแสดงต่างๆบนเรือ
 • ค่าตั่วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าทิปบนเรือ 16 USD/ท่าน/คืน
 • ค่าวีซ่า / ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (ถ้ามี)
 • ค่าทัวร์บนฝั่งในแต่ละเมืองที่จอดเทียบท่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าInternet ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ชำระค่าเรือเต็มจำนวนทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง
 • การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
รหัส 006-7337 แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Circle of Japan Tokyo(Yokohama)-Kagoshima-Busan-Aomori
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.67
เดินทางโดย เดินทางมาเอง
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=4307

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/006-7337.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา