ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+ - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
046-7135
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - มิ.ย.67
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Jeju Air (7C)

ไฮไลท์

  • วัดบงอึนซา  - ห้องสมุด Starfield ห้าง Coex Mall  - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 1 วันครึ่ง
  • ร้านรวมเครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งย่านอีแด (Ewha Womans University)  - ศูนย์โสม -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
  • โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ที่พักย่านเมียงดง /ทงแดมุน

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 6713,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 6714,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 6714,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 6717,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6718,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6718,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 6713,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 6715,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 6712,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 6711,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 6711,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 6712,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 6714,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 6711,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 6710,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 6710,499 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 679,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
9,999 บาท
รหัส 046-7135 ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - มิ.ย.67
เดินทางโดย Jeju Air (7C)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=3994

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/046-7135.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา