ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG บินเปลี่ยนดวง

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG บินเปลี่ยนดวง - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
097-9123
วันที่เดินทาง
ก.พ.-มี.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
HONG KONG AIRLINE (HX)

ไฮไลท์

 • รีพลัสเบย์ - วังดอกบัว - แม่กวนอิมฮ่องฮำ - ปักไท - เลดี้มาร์เก็ต
 • แชกงไซกง - แม่ทับทิม - พ่อกวนอู - ร้านกังหัน - ร้านหยก  - แชกง - จิมซาจุ่ย

แผนการเดินทาง

02.05 น.  บินลัดฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX780 (มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.55 น.   เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็น  ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

** ไฟท์บินขึ้นอยู่กับพีเรียดที่ลูกค้าเลือก แต่ละพีเรียดจะได้ไฟท์ต่างกันดูได้จากตารางรายละเอียดเที่ยวบิน **

นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพลัสเบย์ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงเวลาออกเรือไปหาปลาในสมัยก่อน บริเวณวัดมีส่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม ผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเรื่องการมีบุตร  และยังมีพระสังกัจจายที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของบุตรที่จะมาเกิดได้ โดยหลังจากกราบไหว้แล้วก็ให้ลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ถ้าอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ ลูกสาวให้ลูบท้องขวา  ถัดมาคือ เจ้าแม่ทับทิมเทพีแห่งท้องทะเล ท่านจะคอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ หรือผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนท่านจะคอยคุ้มครองให้ปลอดภัย และมีโชคลาภ ถัดจากบริเวณที่กราบไหว้ขอพร ก็จะมีศาลาแปดเหลี่ยมริมน้ำ และสะพานเล็กๆ ที่ชื่อว่าสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ 1 ครั้ง ก็จะมีอายุยืนขึ้น 3 ปี 

 

จากนั้นนำท่านขอพร วัดหลินฟา (Lin Fa) หรือวังดอกบัว วัดจีนตั้งอยู่บริเวณหว่านจ๋าย คอสเวย์เบย์ วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1863 ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ มีโคมไฟดอกบัวนับร้อยโคมที่เราสามารถมองเห็นได้ในวิหารเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองของผู้ที่มานมัสการเจ้าแม่กวนอิม เคยมีประวัติเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยมาปรากฏกายภายในบริเวณวัด ชาวบ้านจึงสร้างวิหารที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวขึ้น นอกจากนี้ภายในวัดเรายังได้เห็นประติมากรรม จิตรกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะหลังคาและส่วนบนของผนังจะได้เห็นมังกรและนกฟินิกซ์และยังมีอีกหลากหลายให้ท่านได้ชม มีซินแซนำสวด และขั้นตอนการไหว้ เน้นขอพรเรื่องการเงิน

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน

นำท่านไหว้ขอพรวัดแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกันเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ที่มีชื่อเสียงเรื่องการให้กู้ยืมเงิน เชื่อกันว่าท่านช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผู้คนจึงนิยมมายืมเงินทำธุรกิจจนสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรืองโดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้าเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วิธีไหว้ให้ปัง ให้ได้โชคต้องไหว้กับเราเท่านั้น

จากนั้นนำท่านสู่ วัดปักไท เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในลัทธิเต๋า ถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 160 กว่าปี ก่อนในเขตหว่านไจ่ นำท่านขอพรหนุนดวงกับเทพเจ้าหนุนดวง ขอเงินเก็บกับไฉ่ซิงเอี้ย  ขอคนเมตตา เอ็นดูรักใคร่ สำหรับวัดนี้ชาวฮ่องกงนิยมมาแก้ดวงชะตา แก้ชงประจำปี นอกจากนี้ยังมาขอพรให้เรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดี หรือคนที่เป็นศัตรูของเราเปลี่ยนใจมาเป็นมิตร จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักธุรกิจ ที่ต้องการปรับกระแสในชีวิตของตัวเองให้กลับมาดียิ่งขึ้น

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต(Ladies Market) เป็นตลาดสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบ้านเราเลย โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร บรรยากาศก็คล้ายๆ สำเพ็งหรือจตุจักรบ้านเรา สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรือของเลียนแบบ ใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆ ของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่ เทคนิคการซื้อของที่นี่ให้ต่อราคาไปเยอะๆ ถ้าแม่ค้าไม่ลดให้ก็เดินออกมา แล้วเค้าจะลดราคาให้ทันที

เย็น   บริการอาหารเย็น

เช้า  บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ)

หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงเก่า (ไซกง) เป็นวัดแชกงเก่าแก่ อายุกว่า 300 ปี

นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิมหรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า “วัดทินฮ่าวเยามาเต๋”ในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิม เทพีแห่งท้องทะเล ท่านจะคอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ หรือผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนท่านจะคอยคุ้มครองให้ปลอดภัย โดยมีอีกความเชื่อของคนฮ่องกงคือ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ และชอบประทานพรเกี่ยวกับ เรื่องอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใดอยากมีที่ดิน อยากได้บ้าน หรืออยากขายที่ดิน ขายบ้าน ต้องเดินทางมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม

นำท่านเข้ากราบขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเจ้าพ่อกวนอู หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า “วัดกวนไท”  เป็นวัดเดียวในย่านเกาลูนที่ยกให้เทพเจ้ากวนอูเป็นประธานของวัด วัดนี้ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจ ข้าราชการ และตำรวจเดินทางมาไหว้เป็นจำนวนมาก วัดถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2434  เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ องค์เทพเจ้ากวนอู ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และกตัญญูรู้คุณ ดังนั้นในสมัยก่อนวัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหล่าพ่อค้าหรือคนทำธุรกิจจะมาใช้เป็นสถานที่ในการตกลงสัญญาทำการค้ากัน เพราะเชื่อว่าองค์กวนอูนั้นจะให้ความยุติธรรมกับทุกคน ขอพรให้กิจการของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง ต่างฝ่ายต่างสื่อสัตว์จริงใจต่อกัน เพื่อให้ทำมาค้าขึ้น ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมีลูกน้องบริวารดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ก็ต้องไม่ลืมที่จะไหว้ขอพรจากองค์ม้าเซ็กเธาว์ ม้าคู่ใจขององค์กวนอูที่ช่วยเสริมส่งบารมีของผู้เป็นเจ้านายด้วยเช่นกัน ดังคำกล่าวของชาวจีนที่ว่า "เมื่อม้ามาถึง ทุกอย่างสำเร็จฝ่ายต่างสื่อสัตว์จริงใจต่อกัน เพื่อให้ทำมาค้าขึ้น ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมีลูกน้องบริวารดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ก็ต้องไม่ลืมที่จะไหว้ขอพรจากองค์ม้าเซ็กเธาว์ ม้าคู่ใจขององค์กวนอูที่ช่วยเสริมส่งบารมีของผู้เป็นเจ้านายด้วยเช่นกัน ดังคำกล่าวของชาวจีนที่ว่า "เมื่อม้ามาถึง ทุกอย่าง

จากนั้นนำท่านชมงานฮวงจุ้ย D DRAX โรงงานที่ขึ้นชื่อในการผลิตกังหันนำโชค  องค์กังหันทุกองค์ถูกวางและออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยโดยซินแซของฮ่องกง  ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ทำพิธีผ่านไฟ ปลุกเสกให้ทุกองค์ เพื่อใหทุกองค์ ที่นำมาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เสริมฮวงจุ้ย ตัวใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า กังหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ดึงดูนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป" พาชีวิตราบรื่น เจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่งเข้าหา รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม   โชคลาภ เงินทองวิ่งเข้าหา รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม   นำท่านชม ศูนย์วัตถุมงคล ชมความงามปีเซียะที่เชื่อกันว่า ใครมีไว้บูชา เงินทองจะไหลมาไม่ขาดสาย และ มีจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง    จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ชมความงามปีเซียะที่เชื่อกันว่า ใครมีไว้บูชา เงินทองจะไหลมาไม่ขาดสาย และ มีจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง วัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนานสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานนักรบแห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทัพปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทัพของท่านยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทางทุกๆครั้งท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด ติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพของท่าน ซึ่งท่านมีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไปณที่ใดๆกังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลนำพาแต่ความโชคดีมีอำนาจเข้มแข็งเสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่านชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้

จากนั้นพาท่าน อิสระชอปปิ้งจิมซาจุ่ย เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทั่วๆ ไปก็ต้องรู้จัก และพูดกันหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน นับเป็นถนนสายช็อปปิ้งอย่างแท้จริง ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว บริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า ห้างสรรพสินค้าเขาวงกต ภายในห้างจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจำหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นชื่อดัง TOY R'US ซึ่งหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดสำหรับเรือสำราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายังซาลิสบิวรี่ บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์รี่, หอนาฬิกา

เย็น  อิสระอาหารเย็น

เช้า   บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ)

นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจ้าตามความเชื่อชาวจีน เดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง” ท่านจะดลบันดาลพรเกี่ยวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอ ยากมีคู่ ต้องเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้า องค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี /-)

พระใหญ่นองปิง  นำท่านสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมี บรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก  จากนั้นนำท่าน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 33 องค์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกัน

จากนั้นนำท่านอิสระชอปปิ้ง City Gate Outlet เป็นห้าง Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิงมีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% กันเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ ศูนย์อาหาร Food Republic, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงภาพยนตร์ อยู่ใกล้กับสนามบิน นั่งรถบัส 15 นาทีถึง

เย็น  อิสระอาหารเย็น

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

22.55 น.  บินลัดฟ้าจากสนามบิน Chek Lap Kok โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)  เที่ยวบินที่ HX779 (มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.45+1 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
27 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 6719,999 บาท7,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6719,999 บาท7,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  (HX)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระวันเดินทาง (หัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจในการบริการของทีมงานที่ดูแลคณะ)
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่   นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทำเอกสารวีซ่าทุกกรณี) เหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิ้นได้ ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี้

หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องเข้าพักที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกค้าจะต้องทำการชำระเพิ่มทุกกรณี ค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามความเป็นจริง

หากมีความจำเป็นต้องทำวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าวีซ่า/ค่าดำเนินการหรือลูกค้าสามารถยื่นวีซ่าเองได้ การทำวีซ่าเดี่ยวเอกสารจัดส่งบริษัทก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการก่อนการเดินทาง (ไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์)

กรณีต้องทำวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกค้าที่สามารถยื่นวีซ่าได้พาสปอร์ตต้องเคยเดินทางมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง พาสปอร์ตต้องทำก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทนี้ได้ ชำระค่าบริการเพิ่มตามความเป็นจริง

กรณีวีซ่าเดี่ยว**ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
รหัส 097-9123 ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG บินเปลี่ยนดวง
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.-มี.ค.67
เดินทางโดย HONG KONG AIRLINE (HX)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=3988

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/097-9123.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา