ทัวร์ฮ่องกง Wealthy Millionaires Hongkong Kowloon

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง Wealthy Millionaires Hongkong Kowloon - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
036-7022
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

 • Avenue of Star - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน “วันเปิดทรัพย์”
 • วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก
 • วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนไท – ช้อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต
 • นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – Citygate Outlet

แผนการเดินทาง

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.45 น.  ออกเดินทางสู่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK384 (13.45-17.40)

*** นำท่านโดยสารเครื่องบินรุ่น A-380 เครื่องบินลำใหญ่ที่สุด ที่สามารถจุผู้โดยสารได้มากถึง 800 ท่าน/ลำ ***

*** บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

17.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นจะคอยต้อนรับท่านที่ประตูทางออกของสนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ Avenue Of Stars ซึ่งจําลองมาจาก Hollywood Walk of Fame ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมน้ำอ่าววิคตอเรียในจิมซาจุ่ย เพื่อเป็นเกียรติแก่คนดังในวงการภาพยนตร์ฮ่องกง ในทุกๆ วัน ช่วงเวลา 20.00 น. บริเวณริมอ่าววิคตอเรียจะมีการแสดง Symphony Of Light ซึ่งเป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่าง !!

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซำ

นำทุกท่านเข้าร่วม พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 1 ปี มีครั้งเดียว หากกล่าวถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง "พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดกวนอิมฮองฮำ" คงเป็นหนึ่งพิธีที่มีชื่ออยู่ในนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "วันเปิดทรัพย์" นั้นเอง นับจากวันชิวอิกหรือวันตรุษจีนถัดไปอีก 26 วัน ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดี ในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกันเพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีนนั่นเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมาส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดไหว้ทำพิธี อาทิ ธูป เทียน กระดาษเงิน-ทอง เมื่อใดก็ตามพรที่ขอสัมฤทธิ์ผลแล้ว ให้เดินทางกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมด้วยตัวเอง... สิ่งสำคัญคือ ห้ามติดสินบนองค์เจ้าแม่กวนอิมเด็ดขาด... เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงธูปหลังทำพิธีเสร็จเรียบร้อยให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันนำโชค) เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นวัดเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งของฮ่องกง

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนู!! ชาบู พร้อมทั้งบุฟเฟ่ต์เบียร์*

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา

นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี๊ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง

นำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวัดที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง "เทพเจ้าหยุคโหลว" หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ โดยเราจะเห็นรูปปั้นองค์เทพเจ้าถือสมุดเนื้อคู่อยู่ตรงกลางระหว่าง ด้านซ้ายเป็นเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเจ้าบ่าว มีด้ายแดงผูกโยงไปยังองค์หยุคโหลว จะมีวิธีการทำนิ้วสำหรับสอดด้ายแดงแสดงให้เห็นอยู่ด้านหน้า เดินไปหยิบด้ายแดงซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ แล้วก็ทำนิ้วตาม ที่สำคัญอย่าทำด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด

นำท่านเดินทางไปยัง วัดกวนไท หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า "วัดเทพเจ้ากวนอู" เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยมขอพรเรื่องธุรกิจ และบริวารนั้นการมาบูชาขอพรจะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ศัตรู ทำให้มีมิตรที่ซื่อสัตย์ และคุ้มครองบริวารให้ก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้ประกอบอาชีพตำรวจ ทหาร และนักการเมือง จึงนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อกวนอูภายในวัดยังมีจุดสำคัญที่ควรสักการะอีก 2 จุด ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม ไหว้ขอพรให้มีคนรัก คนเมตตา หากสำหรับใครที่โดนเอารัดเอาเปรียบ โดนโกง ให้มาสักการะ ท่านเปากง หรือที่เรารู้จักกันในนาม "เปาบุ้นจิ้น"

อิสระช้อปปิ้ง ณ เลดี้ มาร์เก็ต เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนพวกตลาด Night ของบ้านเราเลย โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street  ยาวประมาณ 500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรือของเลียนแบบ โดยเฉพาะพวกตัวการ์ตูนต่างๆจาก ดิสนีย์, Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภทสินค้าที่ขายกันเช่น เสื้อผ้า นาฬิกา

กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆ ใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆ ของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่ และต้องต่อราคาเยอะๆ ด้วย เช่น ของที่ติดป้ายไว้ว่า 250 เหรียญ ให้ลองบอกไปก่อนเลย 100 เหรียญ หรือให้ลองถามหลายๆร้านดูก่อน เพราะแต่ละร้านมักจะขายสินค้าคล้ายๆ กัน

** อิสระในการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ **

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซำ

นำท่านนั่ง กระเช้านองปิง 360 องศา  เพื่อมัสการ พระใหญ่เทียนถาน ณ วัดโป่วหลิน ขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงานการเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ

** อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้สักการะพระใหญ่ได้อย่างเต็มที่ **

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง Citygate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK385 (21.00-23.15)

23.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
05 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 700,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนด หรือ สัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระกับเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปของบริษัทฯ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยว หรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,               การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมัน และภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
รหัส 036-7022 ทัวร์ฮ่องกง Wealthy Millionaires Hongkong Kowloon
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=3816

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/036-7022.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา