ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สัมผัสหิมะนุ่มฟู

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สัมผัสหิมะนุ่มฟู - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
055-6201
วันที่เดินทาง
ม.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

  • กระเช้าอุสุซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
  • TOYAKO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า แช่ออนเซ็น
  • รุซุสึสกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ 
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – DUTY FREE
  • ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว White illumination สวนสาธารณะโอโดริ

แผนการเดินทาง

20.30   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ D    

23:55   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG642 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08:20   ถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าอุสุซังนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ และภูเขาโชวะชินซัน และจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ฟาร์มหมีสีน้ำตาล เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ

บ่าย   จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านออนเซ็น เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง จิโกกุดานิ ภายในบริเวณนี้ประกอบไปด้วยบ่อน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งพันปีก่อน ทำให้มีลักษณะคล้ายกระทะทองแดง  ซึ่งจะมีควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  จากใต้พิภพ ทำให้ผู้คนขนานนามที่แห่งนี้ว่า หุบเขานรก และที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดบ่อออนเซ็นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทสึ ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก TOYAKO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

ลานสกีรุซุสึ แดนมหัศจรรย์ฤดูหนาวของฮอกไกโด ที่ที่มีนักสกีจากทั่วโลกมารวมตัวกัน ถือเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของฮอกไกโด ด้วยความที่รีสอร์ทแห่งนี้มีวิวที่สวยงามเป็นอย่างมาก เพราะใกล้กับทะเลสาบโทยะ อีกด้านหนึ่งเป็นภูเขาโยเทที่นิเซโกะอีกด้วย มีพื้นที่เล่นสกีกันแบบจุใจที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูกเต็มๆ (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และค่ากิจกรรมต่างๆ)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คลองโอตารุ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ด้านในของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างและเป็นร้านขายกล่องดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีกล่องดนตรีมากมาย หลายรูปแบบ น่ารักๆ ทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทำกล่องเพลงของตัวเองที่มีชิ้นเดียวบนโลก โดยเลือกเมโลดี้เพลง และกล่องเพลงได้เองอีกด้วย อีกทั้งตัวอาคารด้านนอกสวยงามมีอายุเก่าแก่นับร้อยปีและได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองโอตารุ แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง  DUTY FREE  สินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย

สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลเมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ทีเดียว ซึ่งจัดขึ้นที่โอโดริโคเอ็นนิโจเมะ ที่ในช่วงคริสต์มาสจะขยายเวลาเปิดไฟเป็น 24 ชม. และได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นจุดนัดเดตของเหล่าคู่รัก พบกับฤดูหนาวของซัปโปโรที่จะสว่างไสวระยิบระยับ หิมะสีขาวกับแสงไฟที่มีสีสันสดใสน่ามหัศจรรย์

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง+ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ที่พัก MYSTAYS SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า        

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเมืองซัปโปโร โดยมีไกด์เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำเส้นทาง

(ไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ และค่าเดินทาง) 

แนะนำสถานที่ท่องเทียววัน FREE DAY

สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลเมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ทีเดียว สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสำคัญมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรนั่นเอง

NIJO MARKET หรือ ตลาดปลาของเมืองซัปโปโร เป็นตลาดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 100 ปี เริ่มต้นจากการที่ชาวประมงนำปลาสดมาวางขาย ต่อมาก็เริ่มมีร้านขายผลไม้ ร้านโซบะ ร้านเหล้าและอื่นๆเพิ่มมากขึ้น ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ตลาดจะเปิดเวลา 7:00 น.-18:00 น. ถ้าเป็นย่านร้านอาหาร จะเปิด 6:00 น.-21:00 น.โดยอาหารจะเป็นพวกข้าวหน้าปลาดิบ ไข่หอยเม่น ปู และอาหารทะเลสดๆ และที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน เป็นความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น

SAPPORO TV TOWER ทางตะวันออกของสวนโอโดริ หน้าตาคล้ายๆ โตเกียวทาวเวอร์ แต่เล็กกว่า และมีความสูง 150 เมตร หอคอยมีชั้นสังเกตการณ์ อยู่ที่ระดับความสูง 90 เมตร เป็นจุดชมวิวที่ทำให้คุณสามารถ ชมทิวทัศน์ของเมืองซัปโปโรแบบ 360 องศา และความสวยงามของสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ที่ดูสวยงามแปลกตาไปตามฤดูกาล และไปตามกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะ ที่นี้เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00-22.00 น. โดยมีค่าเข้าชมคนละ 720 เยน

ภูเขาโมอิวะ (Mt.Moiwa) เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซัปโปโร ฮอตฮิตมากๆเป็นอันดับต้นๆของเมือง บริเวณภูเขาโมอิวะเป็นจุดชมวิวเมืองในยามค่ำคืน ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการทานอาหารที่ ร้าน “The Jewel” ที่นอกจากอาหารจะอร่อยแล้ว ยังได้ชมวิวเมืองซัปโปโรแบบสุดลูกหูลูกตา โดยที่นี้จะเปิด 10.30-22.00  น. ซึ่งไม่เสียค่าเข้าชม แต่เสียค่ากระเช้า และเคเบิ้ลคาร์ 1,700 เยน

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก MYSTAYS SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า        

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ

10:00   ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671

15:30   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 6749,990 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
49,990 บาท
รหัส 055-6201 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สัมผัสหิมะนุ่มฟู
ราคาเริ่มต้น 49,990 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2678

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/055-6201.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา