ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
007-5814
วันที่เดินทาง
ก.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
HAINAN AIRLINES(HU)

ไฮไลท์

  • หอสักการะฟ้าเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
  • สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – เดอะเพลส
  • กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  • พระราชวังฤดูร้อน – OUTLETS 

แผนการเดินทาง

23.50  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Hainan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

       

03.05 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7996 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.55 เดินทางสนามบินปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูเป็ดปักกิ่งโต๊ะละ2ตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม หอสักการะฟ้าเทียนถาน (TEMPLE OF HEAVEN) พระตำหนักสามชั้นหลังใหญ่บนฐานหินหยกขาว โดยเป็นการก่อสร้างแบบจีนดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกออกมาได้อย่างน่าทึ่ง หอสักการะฟ้าเทียนถานยังขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังโบราณถึง 4 เท่า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วย บริเวณทางเข้าหอสักการะฟ้าเทียนถานจะมี Shop ของฝากมีเครื่องดื่ม ไอศรีม และของที่ระลึกต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (TIANANMEN SQUARE) หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นสัญลักษณ์และที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมามากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และย้อนรอยอารยธรรมสุดยิ่งใหญ่ พระราชวังต้องห้าม (FORBIDDEN CITY) มรดกโลกแห่งเมืองจีน เดิมเป็นที่ประทับของจักรพรรดิจีนมาหลายราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวังต้องห้ามกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกเพื่อมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก และพระราชฐานชั้นใน ก่อนจะผ่านเข้าสู่พระราชวังจะพบกับ ประตู่อู่ (Meridian Gate) ที่คุ้นตากันเป็นอย่างดี ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยคือ พระที่นั่งไท่เหอ (Hall of Supreme Harmony) 1 ใน 3 พระที่นั่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้างจากไม้ทั้งหลัง ด้านในท้องพระโรงมีขนาดกว้างขวางมาก รวมถึงบัลลังก์มังกรของฮ่องเต้ที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกลาง แสดงถึงความยิ่งใหญ่ได้เป็นอย่างดี หมายเหตุ: กรณีที่ทางพระราชวังมีการจำกัดคนเข้า และทำให้คณะไม่สามารถเข้าได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการเป็น สวนจิงซาน พาร์ค

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน ถนนช้อปปิ้งสายวัฒนธรรมที่มีอายุกว่า 600 ปี เดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามของตลาดในช่วงกลางคืน แหล่งรวบรวมร้านอาหารดังระดับภัตตาคารที่คัดมาแล้ว อาทิ ร้านเป็ดปักกิ่ง ร้านเนื้อแกะย่าง ร้านเนื้อย่าง ร้านชา ลิ้มรสอาหารที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบจีนดั้งเดิมและแบบสตรีทฟู้ด พร้อมสัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยอาคาร 2 ชั้น ทรงจีนโบราณผสมกลิ่นอายตะวันตก ซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้านำคณะส่งที่สวนสนุก ท่านที่ไม่ประสงค์เข้าสวนสนุกออกเดินทางต่อตามรายการ

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง (UNIVERSAL STUDIO BEIJING RESORT) สวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นับเป็นดินแดนแห่งความสุขแห่งใหม่ที่ประเทศจีน อาณาจักรแห่งความสนุกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ The Wizarding World of Harry Potter, Transformer Metrobase, Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Hollywood, Water World, Minion Land และ Jurassic World Islar Nablar ได้ยินชื่อแต่ละโซนแล้วต้องร้องว้าว! เรียกได้ว่าเป็นการยกเอาอาณาจักรจากภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกมาไว้ที่นี่ทั้งหมด ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมสวนสนุก 800 หยวน/ท่านThe Wizarding

จากคาถาเวทมนตร์ไปจนถึงสัตว์วิเศษ จากวายร้ายมืดมนไปจนถึงฮีโร่ผู้กล้าหาญ ทั้งหมดอยู่ที่นี่ที่ The Wizarding World of Harry Potte สำรวจความลึกลับของปราสาท Hogwart เยี่ยมชมร้านค้าใน Hogsmead และลองชิมอาหารจากสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกพ่อมดแม่มด พร้อมสัมผัสประสบการณ์เครื่องเล่นสุดเร้าใจและสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งเวทย์มนตร์และความตื่นเต้นเร้าใจ

** ท่านที่ซื้อ Option เสริมท่องเที่ยวสวนสนุกไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นบริการ **

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะยงเหอกง (LAME TEMPLE) วัดนี้เคยถูกใช้เป็นวังของจักรพรรดิหย่งเจิ้งเมื่อก่อนขึ้นครองราชย์ ที่นี่จึงมีการใช้สีทองอันเป็นสีของราชวงศ์ในการตกแต่งก่อสร้าง หลังทรงเสด็จสวรรคตจึงได้พระราชทานพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดลามะจนถึงปัจจุบัน วัดลามะยงเหอกงเป็นวัดที่รวมวัฒนธรรม 4 ชนชาติไว้ด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็นชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า บริเวณภายนอกยังมีสวนขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ไฮไลท์อยู่ที่ด้านในสุดของวัดคือ วิหารว่านฝูเก๋อ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธรูปแบบธิเบต ปางยืน ที่ถูกแกะสลักจากไม้จันทร์หอมสีขาว สูงกว่า 26 เมตร ส่วนที่อยู่ใต้ดินลึกถึง 8 เมตร และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน 18 เมตร น้ำหนักกว่า 100 ตัน ทำให้รูปแกะสลักนี้ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็น พระไม้แกะสลักจากไม้ต้นเดียวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันที่ THE PLACE เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

เดอะเพลส (THE PLACE) ศูนย์การค้าและแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยใจกลางกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ไฮไลท์ของที่นี่คือหน้าจอ LED บนหลังคาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน โดยนักท่องเที่ยวสามารถส่งข้อความให้ไปปรากฏบนหน้าจอได้ นอกจากนั้น The Place ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ทั้งอาหารจีนและตะวันตก ร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า และมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนให้ได้ผ่อนคลายกันด้วย      หลังจากนั้นนัดหมายคณะเพื่อเดินทางรับสมาชิกที่สวนสนุก Universal และรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความอลังการของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ กำแพงเมืองจีน (GREAT WALL OF CHINA) สิ่งก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต กำแพงหินที่ทอดตัวยาวพาดผ่านหลากหลายสภาพภูมิอากาศ ทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้า ภูเขา จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศจีน ระยะทางความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตร กำแพงเมืองจีนถูกแบ่งออกเป็นหลายเส้นทาง หนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากสุด ด่านจูหยงกวน ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่สลับไปมา และมีป้อมปราการอายุนับร้อยปีที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม นำท่านชมสินค้าร้านบัวหิมะ และร้านหยก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้มองโก

นำทุกท่านผ่านชม สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง (NATIONNAL STADIUM) หรือ สนามกีฬารังนก และ วอเตอร์ คิวบ์ (Water Cube) ซึ่งเคยใช้เป็นศูนย์แข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2008 ต่อมามีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนน้ำสุดทันสมัย ซึ่งปลดปล่อยจินตนาการสู่โลกมหัศจรรย์ใจกลางเมือง แนวคิดของ Water Cube สวนน้ำสุดล้ำแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟองสบู่ที่ก่อตัวติดกันเป็นฟองเล็กฟองน้อยจนเกิดเป็นสุดยอดนวัตกรรมขึ้นมา

นำท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (WANGFUJING SHOPPING STREET) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจคู่กับเมืองปักกิ่งมาช้านาน ซึ่งนอกจากจะเป็นถนนที่รวบรวมเอาสินค้าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ เสื้อผ้า ยังมีอาหารที่มีทั้งของขึ้นชื่อยอดนิยมของชาวจีน ไปจนอาหารแปลกตาที่หารับประทานไม่ได้ที่อื่น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และสีสันอันคึกคักของถนนหวังฝูจิ่ง ถนนแห่งนี้ยังมีขนมชื่อดังอย่าง ถังหูลู่ ให้ลองชิมอีกด้วย

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ณ พระราชวังฤดูร้อน (SUMMER PALACE) หรือ“อวี้เหอหยวน” ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังของจักรพรรดิจีนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงในด้านเทคนิคการจัดสวนผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีภูมิทัศน์กับธรรมชาติที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ตัวพระตำหนักตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบคุนหมิง ซึ่งในทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ ที่มีสะพานหิน 17 โค้งอันสวยงามเลื่องชื่อ สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ภายในราชวังประกอบไปด้วย สวนพฤกษชาติที่ร่มรื่น พระที่นั่ง เก๋งจีน รวมถึงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมกว่า 100 แห่ง ได้แก่ พระตำหนัก ระเบียง วัด เจดีย์ ศาลาริมน้ำ ทางเดินที่มีหลังคาสไตล์จีนโบราณ สะพานหิน และเรือหินอ่อน (Marble Boat) ที่มีชื่อเสียง โดยสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น นำท่านชมร้านไข่มุก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารกวางตุ้ง

นำท่านเดินทางสู่ OUTLETS ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 600 แบรนด์ เช่น HugoBoss, Ermenegildo Zegna, MAXMARA, Dunhill, KENZO, ST.JOHN, CANALI, Swarovski, GANT, Timberland เป็นต้น นอกจากนี้ภายในยังมีร้านอาหาร, เครื่องดื่มอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปักกิ่ง เพื่อกลับประเทศไทย

21.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7995 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

01.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6622,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6622,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6623,990 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6625,990 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6729,990 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6729,990 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
20,990 บาท
รหัส 007-5814 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ราคาเริ่มต้น 20,990 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย HAINAN AIRLINES(HU)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2410

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/007-5814.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา